Venuj 2% z dane pre Nuform o.z.

Venuj 2% z daní a získaj vstup, alebo VIP-entry na NUFORM party

Jeden z najlepších svetových producentov undergroundovej elektroniky – Guy J, alebo autor MTV mega-hitu “Why Don’t You” z roku 2010 srbský DJ Gramophonedzie  – týchto ale aj mnohých ďalších top umelcov zo sveta si mohol zažiť na NUFORM parties vďaka občianskemu združeniu NUFORM o.z. Aj v roku 2023 ti chceme priniesť nové talenty a známe mená klubovej hudby bez žánrového obmedzenia. Svojimi 2% z daní nám v tom môžeš pomôcť a navyše môžeš získať free vstupenku, alebo VIP entry do “prvého radu” na NUFORM event podľa tvojho výberu. Stačí ak do dátumov uvedených nižšie zabehneš na svoj daňový úrad a poukážes svoje 2% v prospech občianskeho združenia NUFORM o.z. (potrebné tlačivá nájdeš v texte nižšie). Všetky získané financie budú použité výhradne pre umelcov a DJs. Tvoja pomoc je pre nás dôležitá. Vážime si to a ďakujeme.

Kamil Sagan, riaditeľ NUFORM o.z.

Si zamestnanec?

  • Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2022. Z tohto Potvrdenia vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z tvojej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemal by si mať nedoplatok na dani).
  • Vyplň Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvedieš tvoje meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o NUFORM o.z. . Do kolónky rok napíš 2022. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 2 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov (je to potrebné, aby sme ti vedeli dať VIP).
  • Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doruč (osobne alebo poštou) do 30.4.2023 na daňový úrad podľa tvojho trvalého bydliska.

Potrebné tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane

Údaje o Nuform o.z. : IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet občianskeho združenia prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 2% daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

Podávaš daňové priznanie ako fyzická osoba?

  • V daňovom priznaní vyplň údaje k 2 % z dane (údaje o Nuform o.z. a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane). 2 % z dane môžeš poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáš nedoplatok na dani. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 2 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov.
  • Vyplnené daňové priznanie doruč (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplať aj daň z príjmov.

Údaje o Nuform o.z.: IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet občianskeho združenia prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 2 % daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

Podávaš daňové priznanie ako právnická osoba?

  • V daňovom priznaní vyplň údaje k 1 % * z dane (údaje o Nuform o.z. a sumu zodpovedajúcu 1 % z dane). 1 % z dane môžeš poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 8 € a nemáš nedoplatok na dani. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 1 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov.
  • Vyplnené daňové priznanie doruč (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplať aj daň z príjmov.

Údaje o Nuform o.z.: IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

*Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane v roku 2021 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane. V opačnom prípade môže právnická osoba poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1 % z dane.

Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 1 % (prípadne 2 %) daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s