Venuj 2% z dane pre Nuform o.z.

Venuj 2% z daní a získaj vstup, alebo VIP-entry na NUFORM party

Jeden z najlepších svetových producentov undergroundovej elektroniky – Guy J, alebo autor MTV mega-hitu “Why Don’t You” z roku 2010 srbský DJ Gramophonedzie  – týchto ale aj mnohých ďalších top umelcov zo sveta si mohol zažiť na NUFORM parties vďaka občianskemu združeniu NUFORM o.z. Aj v roku 2023 ti chceme priniesť nové talenty a známe mená klubovej hudby bez žánrového obmedzenia. Svojimi 2% z daní nám v tom môžeš pomôcť a navyše môžeš získať free vstupenku, alebo VIP entry do “prvého radu” na NUFORM event podľa tvojho výberu. Stačí ak do dátumov uvedených nižšie zabehneš na svoj daňový úrad a poukážes svoje 2% v prospech občianskeho združenia NUFORM o.z. (potrebné tlačivá nájdeš v texte nižšie). Všetky získané financie budú použité výhradne pre umelcov a DJs. Tvoja pomoc je pre nás dôležitá. Vážime si to a ďakujeme.

Kamil Sagan, riaditeľ NUFORM o.z.

Si zamestnanec?

 • Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2022. Z tohto Potvrdenia vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z tvojej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemal by si mať nedoplatok na dani).
 • Vyplň Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvedieš tvoje meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o NUFORM o.z. . Do kolónky rok napíš 2022. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 2 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov (je to potrebné, aby sme ti vedeli dať VIP).
 • Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doruč (osobne alebo poštou) do 30.4.2023 na daňový úrad podľa tvojho trvalého bydliska.

Potrebné tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane

Údaje o Nuform o.z. : IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet občianskeho združenia prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 2% daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

Podávaš daňové priznanie ako fyzická osoba?

 • V daňovom priznaní vyplň údaje k 2 % z dane (údaje o Nuform o.z. a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane). 2 % z dane môžeš poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáš nedoplatok na dani. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 2 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov.
 • Vyplnené daňové priznanie doruč (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplať aj daň z príjmov.

Údaje o Nuform o.z.: IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet občianskeho združenia prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 2 % daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

Podávaš daňové priznanie ako právnická osoba?

 • V daňovom priznaní vyplň údaje k 1 % * z dane (údaje o Nuform o.z. a sumu zodpovedajúcu 1 % z dane). 1 % z dane môžeš poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 8 € a nemáš nedoplatok na dani. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 1 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov.
 • Vyplnené daňové priznanie doruč (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplať aj daň z príjmov.

Údaje o Nuform o.z.: IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

*Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane v roku 2021 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane. V opačnom prípade môže právnická osoba poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1 % z dane.

Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 1 % (prípadne 2 %) daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

Advertisement

Nuform Guest Mix live on Radio K I S S, August 2019

Here is the fresh Nuform Guest Mix aired live on Dance Now! radio show at Radio KISS.

Journey starts at 1:06:50 [hh:mm:ss].

Full tracklisting of the Nuform GM here:

 1. Danny Howells – Retreat (Original) [8bit]
 2. Daniel Rateuke – Abangane (Original mix) [ZEHN Records]
 3. SCSI-9 – Atonal (Dave Pad’s Interpretation) [Highway Records]
 4. LOM (AR)- Lucene [Stripped Recordings]
 5. Untold – Motion The Dance [Hemlock Recordings]
 6. Tara Brooks – Eunoia (Original mix) [Bedrock Records]
 7. Tara Brooks – Conscious Dream (Original mix) [Bedrock Records]
 8. Nosh & SJ – 17.17 [Eat My Hat Music]
 9. Moby – Go (Victor Ruiz Remix) [Suara]

Venuj 2% z dane a získaj VIP na Nuform party v 2020

Venuj 2% z daní a získaj vstup, alebo VIP-entry na NUFORM party

Jeden z najlepších svetových producentov undergroundovej elektroniky – Guy J, alebo autor MTV mega-hitu “Why Don’t You” z roku 2010 srbský DJ Gramophonedzie  – týchto ale aj mnohých ďalších top umelcov zo sveta si mohol zažiť na NUFORM parties vďaka občianskemu združeniu NUFORM o.z. Aj v roku 2020 ti chceme priniesť nové talenty a známe mená klubovej hudby bez žánrového obmedzenia. Svojimi 2% z daní nám v tom môžeš pomôcť a navyše môžeš získať free vstupenku, alebo VIP entry do “prvého radu” na NUFORM event podľa tvojho výberu. Stačí ak do dátumov uvedených nižšie zabehneš na svoj daňový úrad a poukážes svoje 2% v prospech občianskeho združenia NUFORM o.z. (potrebné tlačivá nájdeš v texte nižšie). Všetky získané financie budú použité výhradne pre umelcov a DJs. Tvoja pomoc je pre nás dôležitá. Vážime si to a ďakujeme.

Kamil Sagan, riaditeľ NUFORM o.z.

 

Si zamestnanec?

 • Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019. Z tohto Potvrdenia vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z tvojej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemal by si mať nedoplatok na dani).
 • Vyplň Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvedieš tvoje meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o NUFORM o.z. . Do kolónky rok napíš 2019. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 2 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov (je to potrebné, aby sme ti vedeli dať VIP).
 • Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doruč (osobne alebo poštou) do 30.4.2020 na daňový úrad podľa tvojho trvalého bydliska.

Potrebné tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane

Údaje o Nuform o.z. : IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet občianskeho združenia prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 2% daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

 

Podávaš daňové priznanie ako fyzická osoba?

 • V daňovom priznaní vyplň údaje k 2 % z dane (údaje o Nuform o.z. a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane). 2 % z dane môžeš poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáš nedoplatok na dani. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 2 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov.
 • Vyplnené daňové priznanie doruč (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplať aj daň z príjmov.

Údaje o Nuform o.z.: IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet občianskeho združenia prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 2 % daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

 

Podávaš daňové priznanie ako právnická osoba?

 • V daňovom priznaní vyplň údaje k 1 % * z dane (údaje o Nuform o.z. a sumu zodpovedajúcu 1 % z dane). 1 % z dane môžeš poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 8 € a nemáš nedoplatok na dani. Ak nám chceš oznámiť, že si nám venoval svoje 1 %, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov.
 • Vyplnené daňové priznanie doruč (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplať aj daň z príjmov.

Údaje o Nuform o.z.: IČO: 42093856, právna forma: občianske združenie, názov: NUFORM o.z. , adresa: Branisková 5, 040 01 Košice

*Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane v roku 2020 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane. V opačnom prípade môže právnická osoba poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1 % z dane.

Okrem daňového priznania už nepodávaš na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu Nuform o.z. nepotrebuješ, ani ho nikde neuvádzaš, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie ty. Ty platíš celú daň daňovému úradu a následne tvoje 1 % (prípadne 2 %) daňový úrad do 90 dní prevedie na účet Nuform o.z. .

This Friday Pool party @Beach Club Košice

Playing Pool Party this Friday August 24th at Beach Club in Kosice together with Junior Jan from Prague and Kosice house music crew. Looking forward to mix some quality house and electronic music. Who’s coming…?  🙂

Kvalitná housová a elektronická muzička a Pool party už tento piatok 27. augusta v Beach Club Košice spolu s Junior Jan z Prahy, Ri Za, Oliverom a Spottym. Štart už o 13:00.  S kým sa vidíme…? 🙂

 Pool Stage / Vonkajší stage
13:00 -> 17:00 surprise
17:00 -> 18:30 Marko Mazág
18:30 -> 20:00 Ri Za (Just Hear Audio)
20:00 -> 22:00 Kamil Sagan (Nuform DJs)

Indoor Stage / Vnútorný stage
21:30 -> 23:00 Pavel Spotty (Dance Now Radio)
23:00 -> 00:30 Junior Jan (Prague CZ)
00:30 -> 02:00 Borra (Novi Sad SRB)
02:00 -> 0?:00 Oliver Egry ( Rare Deep )

This Friday REDFox Party @Le Jour Košice

Playing RedFOX party this Friday March 24th at Le Jour in Kosice together with RareDeep crew. Looking forward to mix some quality house and electronic music. Who’s coming…?  🙂

Kvalitná housová a elektronická muzička a RedFOX party už tento piatok 4. marca v Le Jour na Hlavnej ulici v Košiciach spolu s chalanmi z RareDeep. Štart o 21:30 a ťaháme až do skorých ranných hodín.  S kým sa vidíme…? 🙂

 

This Friday special edition of NuForm DJ Session @ VIBE club, Brno

Very special edition of NuForm DJ Session this Friday November 04th at VIBE club, Brno, Czech republic.  DJ Googs and DJ Kamil Sagan a.k.a. NuForm DJs are looking forward to serving you with plenty of new house and electronic music. Who’s coming…?  🙂

 Špeciálna edícia Nuform DJ Session už tento piatok 4. novembra v brnenskom VIBE klube. Teší sa na Vás DJska úderka NuForm DJs v zložení Kamil Sagan a Googs, ktorá si pre Vás pripravila špeciálny set plný starostlivo vyberanej housovej a elektronickej muziky.  S kým sa vidíme…? 🙂

 

Nuform DJ Session back at the Jazz Café on Friday 27th

Nuform DJ Session is back at the Jazz Café with its May edition. On Friday the 27th with Sagan and Prott and their selection of  the best electronic grooves from all around the world. Kicking it off at 9pm. 

 

Už v piatok 27. v Jazz Café na Kováčskej 39 v Košiciach Vás čaká májová Nuform DJ session a nádielka elektronickej muziky od tých najlepších producentov z celého sveta, ktorú Vám naservírujú Sagan a Prott. Čakáme Vás už o 21:00 hod.